Klimasats-prosjekt

Eidskog kommune – ladepunkter til hjemmesykepleien

Fylke: Innlandet
Søker: EIDSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Eidskog kommune skulle etablere 18 ladepunkter til kommunale tjenestebiler og bytte ut 18 fossile biler med elektriske. Prosjektet ble ikke gjennomført.