Klimasats-prosjekt

Eidskog kommune – ladepunkter til hjemmesykepleien

Fylke: Innlandet
Søker: EIDSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Jan 1900
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Eidskog kommune skal etablere 18 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut 18 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker