Klimasats-prosjekt

Eidskog kommune – ladepunkter til hjemmesykepleien

Prosjektnavn: Eidskog kommune – ladepunkter til hjemmesykepleien
Fylke: Innlandet (N)
Søker: EIDSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Eidskog kommune skal etablere 18 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut 18 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker