Klimasats-prosjekt

Elbilladere til kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nord-Odal kommune har etablert 20 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut 20 fossile biler med elektriske.

Relevante lenker