Klimasats-prosjekt

Elbil til hytta

Prosjektnavn: Elbil til hytta
Fylke: Agder (N)
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 178 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner

Bykle kommune har mange fritidsboliger, og vil tilrettelegge slik at flest mulig kan bruke elbil til hytta.

Relevante lenker