Klimasats-prosjekt

Elbil til hytta

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 178 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Avlyst
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Bykle kommune har mange fritidsboliger, og vil tilrettelegge slik at flest mulig kan bruke elbil til hytta.

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker