Klimasats-prosjekt

Elbil til hytta

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 178 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2023
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Bykle kommune har mange fritidsboliger, og vil tilrettelegge slik at flest mulig kan bruke elbil til hytta.

Relevante lenker