Klimasats-prosjekt

Elbilladere til tjenestebiler

Fylke: Trøndelag
Søker: INDERØY KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Inderøy kommune har etablert 42 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen skulle etablere minst 26 punkter, og vil bytte ut 26 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker