Klimasats-prosjekt

Elbillading Furulund

Fylke: Østfold
Søker: AREMARK KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aremark kommune har etablert elleve ladepunkter til kommunale tjenestebiler, tre flere enn planlagt.

Relevante lenker