Hurtigbåtprogrammet

Elektrifisering av hurtigbåter i Ryfylke

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 53 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skulle elektrifisere fire hurtigbåter i Ryfylke. Tidligere har fylkeskommunen fått støtte til å elektrifisere Røværruta.

De nye utslippsfrie hurtigbåtene skulle settes i drift fra 2024 på rutene i Ryfylke som går til Kvitsøy, Finnøy, Fister og Hjelmeland, men dette ble ikke gjennomført på grunn av økonomi og endringer i anbudet til en kort kontrakt.