Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av hurtigbåter i Ryfylke

Prosjektnavn: Elektrifisering av hurtigbåter i Ryfylke
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 53 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger

Rogaland fylkeskommune har i dette prosjektet fått støtte til å elektrifisere fire hurtigbåter i Ryfylke. Tidligere har fylkeskommunen fått støtte til å elektrifisere Røværruta.

De nye utslippsfrie hurtigbåtene er planlagt å settes i drift fra 2024 på rutene i Ryfylke som går til Kvitsøy, Finnøy, Fister og Hjelmeland.