Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av Rute 3 på Nord-Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune har utvidet busstilbudet på Nord-Jæren med 14 elektriske busser. Bussene ble bestilt i 2021 og levert i 2022, og kom i ordinær drift i oktober samme år. 

Fylkeskommunen har erfart at bygging av ladeinfrastruktur tok lenger tid enn forventet på grunn av grunnforhold på parkeringsplassen der ladingen skulle skje. 

Høye strømpriser og økte renter, har gjort merkostnadene høyere enn forventet. 

Relevante lenker