Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av Rute 3 på Nord-Jæren

Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal utvide busstilbudet på Nord-Jæren med 14 elektriske busser.

Relevante lenker