Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av Rute 3 på Nord-Jæren

Prosjektnavn: Elektrifisering av Rute 3 på Nord-Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Rogaland fylkeskommune skal utvide busstilbudet på Nord-Jæren med 14 elektriske busser.

Relevante lenker