Klimasats-prosjekt

Elektrisk båt til Moss havn

Prosjektnavn: Elektrisk båt til Moss havn
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 1 320 900
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sjøtransport

Moss kommune, ved Moss Havn KF, skal kjøpe en helelektrisk arbeidsbåt. Båten erstatter en dieseldrevet båt, og kommunen estimerer et utslippskutt på 4 tonn CO2-ekvivalenter i året. Den elektriske båten er en del av kommunens plan om en nullutslippshavn innen 2030.

Relevante lenker