Klimasats-prosjekt

Elektrisk båt til Moss havn

Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 1 320 900
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Mai 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune, ved Moss Havn KF, skal kjøpe en helelektrisk arbeidsbåt. Båten erstatter en dieseldrevet båt, og kommunen estimerer et utslippskutt på 4 tonn CO2-ekvivalenter i året. Den elektriske båten er en del av kommunens plan om en nullutslippshavn innen 2030.

Relevante lenker