Klimasats-prosjekt

Elektrisk feiebil

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Sandnes kommune skal kjøpe en elektrisk feiebil. Elektriske feiebiler er ikke utbredt, og merkostnadene er foreløpig høye.

Relevante lenker