Klimasats-prosjekt

Elektrisk feiebil

Prosjektnavn: Elektrisk feiebil
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 520 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Sandnes kommune skal kjøpe en elektrisk feiebil. Elektriske feiebiler er ikke utbredt, og merkostnadene er foreløpig høye.

Relevante lenker