Klimasats-prosjekt

Elektrisk gravemaskin og hjullaster til Bydrift

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 373 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skulle kjøpe en elektrisk gravemaskin, og en elektrisk hjullaster til drift av kirkegårder i kommunen. I tillegg skulle kommunen etablere to ladepunkter.

Dessverre ble prosjektet avlyst, da kommunen ikke fant maskiner innenfor den økonomiske rammen de hadde.

Relevante lenker