Klimasats-prosjekt

Elektrisk gravemaskin og hjullaster til Bydrift

Prosjektnavn: Elektrisk gravemaskin og hjullaster til Bydrift
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 373 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Sandefjord kommune skulle kjøpe en elektrisk gravemaskin, og en elektrisk hjullaster til drift av kirkegårder i kommunen. I tillegg skulle kommunen etablere to ladepunkter.

Dessverre ble prosjektet avlyst, da kommunen ikke fant maskiner innenfor den økonomiske rammen de hadde.

Relevante lenker