Klimasats-prosjekt

Energi- og klimakartlegging i tre kommunale bygg

Fylke: Agder
Søker: GRIMSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Grimstad kommune skulle utrede klimatiltak ved renovering av tre sykehjem. Prosjektet ble nedjustert til to bygg, da det tredje bygget ikke skulle renoveres, men bygges nytt.

Økt gjenbruk og nye energiløsninger

Kommunen har kartlagt klimavennlige materialer og hvor mye av eksisterende anlegg som kan gjenbrukes. De har også valgt flere konkrete energitiltak som de skal jobbe videre med, både i de to byggene og i andre kommunale bygg:

  • begrense driftstider
  • installere varmepumpe
  • etterisolere
  • skifte ut vinduer og dører
Relevante lenker