Klimasats-prosjekt

Energi- og klimakartlegging i tre kommunale bygg

Prosjektnavn: Energi- og klimakartlegging i tre kommunale bygg
Fylke: Agder (N)
Søker: GRIMSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygg, Energi, Forprosjekt

Grimstad kommune skulle utrede klimatiltak ved renovering av tre sykehjem. Prosjektet ble nedjustert til to bygg, da det tredje bygget ikke skulle renoveres, men bygges nytt.

Økt gjenbruk og nye energiløsninger

Kommunen har kartlagt klimavennlige materialer og hvor mye av eksisterende anlegg som kan gjenbrukes. De har også valgt flere konkrete energitiltak som de skal jobbe videre med, både i de to byggene og i andre kommunale bygg:

  • begrense driftstider
  • installere varmepumpe
  • etterisolere
  • skifte ut vinduer og dører
Relevante lenker