Klimasats-prosjekt

Etablering av ti ladepunkt for kommunale elbiler

Fylke: Troms
Søker: SALANGEN KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Salangen kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen har i 2021 kjøpt inn tre el-biler og det planlegges innkjøp av to til.

Relevante lenker