Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt for kommunale kjøretøy

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Okt 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal etablere 35 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 70 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker