Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt for kommunale kjøretøy

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkt for kommunale kjøretøy
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Haugesund kommune skal etablere 35 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 70 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker