Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt til hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkt til hjemmetjenesten
Fylke: Nordland (N)
Søker: ANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Andøy kommune skal etablere seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut seks fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker