Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt til hjemmetjenesten

Fylke: Nordland
Søker: ANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Andøy kommune har etablert åtte ladepunkter til kommunale tjenestebiler på to steder. Kommunen har også bestilt elektriske biler til hjemmetjenesten som erstatter dagens biler på fossilt drivstoff.

Billigere og mer klimavennlig

I tillegg til reduserte utslipp, forventer kommunen at overgangen til elektriske biler vil gi en stor kostnadsreduksjon i driften av den kommunale hjemmesykepleien. 

Relevante lenker