Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt til hjemmetjenesten

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkt til hjemmetjenesten
Fylke: Nordland (N)
Søker: ANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Andøy kommune har etablert åtte ladepunkter til kommunale tjenestebiler på to steder. Kommunen har også bestilt elektriske biler til hjemmetjenesten som erstatter dagens biler på fossilt drivstoff.

Billigere og mer klimavennlig

I tillegg til reduserte utslipp, forventer kommunen at overgangen til elektriske biler vil gi en stor kostnadsreduksjon i driften av den kommunale hjemmesykepleien. 

Relevante lenker