Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunktar for kommunale elbilar

Prosjektnavn: Etablering av ladepunktar for kommunale elbilar
Fylke: Vestland (N)
Søker: ULVIK HERAD
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Ulvik kommune skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men endte med å etablere åtte nye og oppgradere to gamle. Ladepunktene er tiltenkt kommunale biler, men vil også være tilgjengelig for andre gjennom en betalingsløsning.

Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker