Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunktar for kommunale elbilar

Prosjektnavn: Etablering av ladepunktar for kommunale elbilar
Fylke: Vestland (N)
Søker: ULVIK HERAD
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Ulvik kommune skal etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker