Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunktar for kommunale elbilar

Fylke: Vestland
Søker: ULVIK HERAD
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ulvik kommune skulle etablere ti ladepunkter til kommunale tjenestebiler, men endte med å etablere åtte nye og oppgradere to gamle. Ladepunktene er tiltenkt kommunale biler, men vil også være tilgjengelig for andre gjennom en betalingsløsning.

Kommunen planlegger å skifte ut ti fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker