Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter – TFFK

Fylke: Troms
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert 17 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Fylkeskommunen planlegger å skifte ut 15 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023, og 50 biler innen 2030.

Relevante lenker