Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter – TFFK

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkter – TFFK
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Troms og Finnmark fylkeskommune skal etablere minst 15 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Fylkeskommunen planlegger å skifte ut 15 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023, og 50 biler innen 2030.

Relevante lenker