Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for elbiler i Vågan

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vågan kommune har etablert 17 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.  Kommunen regner med at den vil ha 40 elektriske tjenestebiler innen utgangen av 2023. Med dette tiltaket beregner kommunen at spart klimagassutslipp er 46 tonn CO2. 

Relevante lenker