Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for elbiler i Vågan

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner for elbiler i Vågan
Fylke: Nordland (N)
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vågan kommune skal etablere 16 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen planlegger å skifte ut 16 fossile biler med elektriske innen utgangen av 2023.

Relevante lenker