Klimasats-prosjekt

Flytende Havvind

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jul 2022
Type tiltak: Energi, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har bidratt inn i det regionale samhandlingsprosjektet og nettverket kalt Fremtidens Havvind, tidligere Flytende Havvind. Prosjektet har som mål å omstille leverandørindustrien for olje og gass til havvind.

Møteplass og nettverk

En viktig del av prosjektet har vært å etablere en møteplass og et nettverk for leverandørindustrien, og i 2022 består nettverket av ca. 100 bedrifter. Verdikjeden for havvind er delt inn i 18 arbeidspakker, og hver bedrift har knyttet sin kompetanse opp mot de ulike arbeidspakkene.

Havvind og fornybar energi på læreplanen

I prosjektet har nettverket kartlagt havner med tanke på hvor det kan tilbys tjenester innenfor havvind. Nettverket har også hatt leverandørsamlinger med potensielle utbyggere, og lagt til rette for samhandling på tvers av næringsliv, offentlig og akademia.

Det er blant annet opprettet en dialog med Universitetet i Agder om hvordan havvind og fornybar energi kan inkluderes i utdanningsløpet.

Har synliggjort havvind i regionen

I sluttrapporten konkluderer deltakerne med at prosjektet har bidratt til å synliggjøre mulighetene innenfor havvind i regionen. Prosjektet går nå over i en ny fase med diskusjoner rundt driftsform og finansiering. 

Relevante lenker