Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger

Fylke: Finnmark
Søker: PORSANGER KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Porsanger kommune skal kartlegge klimatiltak i landbruket. Aktuelle områder er smart teknologi, fôring, karbonlagring og fossilfrie løsninger.

Relevante lenker