Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger

Prosjektnavn: Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: PORSANGER KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog

Porsanger kommune skal kartlegge klimatiltak i landbruket. Aktuelle områder er smart teknologi, fôring, karbonlagring og fossilfrie løsninger.

Relevante lenker