Klimasats-prosjekt

Fra landbruksfolie til PE-pellets – lokal pilot

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

​Stavanger kommune har sammen med landbruksnæringen plassert ut 10 komprimatorer for landbruksplast hos gårdbrukere for å redusere problemet med landbruksplast på avveie. Pilotprosjektet har blitt godt mottatt og deltakerne har allerede ytret ønsker om å beholde pressene.

Piloten skal teste ut om utplassering av komprimatorer kan gi bedre råvarekvalitet og mer effektiv håndtering av brukt rundballefolie. Ved å grovsortere og presse avfallet der det oppstår, vil mengden forurensninger og vann i plasten reduseres. I tillegg vil presset avfall være enklere å transportere og mellomlagre.

Kommunen vil også se om tiltaket førte til økt materialgjenvinning. Så langt har lave plastpriser og lange transportavstander gjort det vanskelig å finne en lønnsom modell for gjenvinning. Kommunen vil jobbe videre med dette sammen med landbrukskontoret i kommunen og bondelagene.

Relevante lenker