Klimasats-prosjekt

Fra landbruksfolie til PE-pellets – lokal pilot

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: