Klimasats-prosjekt

Fra landbruksfolie til PE-pellets – lokal pilot

Prosjektnavn: Fra landbruksfolie til PE-pellets – lokal pilot
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Landbruk og skog