Klimasats-prosjekt

Framtidsrettet ladestrategi

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har laget en fremtidsrettet ladestrategi for personbiler, tungtrafikk, bygge- og anleggsmaskiner og havneområder.

Hvordan legge til rette for utslippsfrie kjøretøy

Strategien tar utgangspunkt i kommunens handlingsrom, og tar for seg områder der kommunen bør legge til rette for utslippsfrie kjøretøy. Strategien gjelder for personbiler, næringstransport, sjøtransport og bygg‐ og anleggsplasser.

Vedtatt og implementert

Strategien ble vedtatt i 2022, og de foreslåtte virkemidlene er implementert i den nye handlingsplanen i kommunens Klima- og miljøplan. Hele strategien kan lastes ned, se lenke under.

Videre skal Stavanger spre erfaringer og kunnskap fra den nye strategier til andre kommuner i Rogaland.

Relevante lenker