Klimasats-prosjekt

Framtidsrettet ladestrategi

Prosjektnavn: Framtidsrettet ladestrategi
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging

Stavanger kommune har laget en fremtidsrettet ladestrategi for personbiler, tungtrafikk, bygge- og anleggsmaskiner og havneområder.

Hvordan legge til rette for utslippsfrie kjøretøy

Strategien tar utgangspunkt i kommunens handlingsrom, og tar for seg områder der kommunen bør legge til rette for utslippsfrie kjøretøy. Strategien gjelder for personbiler, næringstransport, sjøtransport og bygg‐ og anleggsplasser.

Vedtatt og implementert

Strategien ble vedtatt i 2022, og de foreslåtte virkemidlene er implementert i den nye handlingsplanen i kommunens Klima- og miljøplan. Hele strategien kan lastes ned, se lenke under.

Videre skal Stavanger spre erfaringer og kunnskap fra den nye strategier til andre kommuner i Rogaland.

Relevante lenker