Klimasats-prosjekt

FutureBuilt 2.0 – tidligfase klimagassberegninger

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved FutureBuilt, skal utvikle en metodikk for klimagassberegninger i tidlige faser av prosjekter.

Første versjon av kriterier for FutureBuilt ZERO‐O ble ferdigstilt i oktober 2022 og ligger nå åpent tilgjengelig på FutureBuilts nettsider.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker