Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av betong lokalt – Våler ungdomsskole

Fylke: Viken (N)
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Våler kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved fjerning av ruinene etter nedbrente Kirkebygden skole. Kommunen skal bygge en ny skole på samme tomt, og gjenstående betong, murverk og stålkonstruksjoner må fjernes på en klimavennlig måte.

For å redusere klimagassutslipp skal kommunen utrede muligheten for elektriske anleggsmaskiner og gjenbruk av materialer lokalt. Kommunen ønsker også å redusere transport ved å ha energibesparende knuse- og separeringsmetode og lokal sanering.

Relevante lenker