Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av betong lokalt – Våler ungdomsskole

Fylke: Østfold
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Våler kommune har utredet klimavennlige løsninger ved fjerning av ruinene etter nedbrente Kirkebygden skole. Kommunen skal bygge en ny skole på samme tomt, og gjenstående betong, murverk og stålkonstruksjoner må fjernes på en klimavennlig måte.

Kommunen har utredet muligheten for elektriske anleggsmaskiner og gjenbruk av materialer lokalt. Kommunen ønsket også å redusere transport ved å ha energibesparende knuse- og separeringsmetode og lokal sanering.

Hovedprosjektet med samme navn fra 2022 viser hva kommunen har fått gjennomført.

Relevante lenker