Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av betong lokalt – Våler ungdomsskole

Prosjektnavn: Gjenbruk av betong lokalt – Våler ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: VÅLER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Våler kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved fjerning av ruinene etter nedbrente Kirkebygden skole. Kommunen skal bygge en ny skole på samme tomt, og gjenstående betong, murverk og stålkonstruksjoner må fjernes på en klimavennlig måte.

For å redusere klimagassutslipp skal kommunen utrede muligheten for elektriske anleggsmaskiner og gjenbruk av materialer lokalt. Kommunen ønsker også å redusere transport ved å ha energibesparende knuse- og separeringsmetode og lokal sanering.

Relevante lenker