Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og omtanke

Prosjektnavn: Gjenbruk og omtanke
Fylke: Svalbard (N)
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Longyearbyen lokalstyre skal oppgradere gjenbruksbutikken, etablere en reparasjonskafe og et verksted med låneordning av verktøy.

Relevante lenker