Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og omtanke

Fylke: Svalbard (N)
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Longyearbyen lokalstyre skal oppgradere gjenbruksbutikken, etablere en reparasjonskafe og et verksted med låneordning av verktøy.

Relevante lenker