Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og omtanke

Fylke: Svalbard
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Longyearbyen lokalstyre har oppgradert gjenbruksbutikken, etablert en reparasjonskafe med bl.a. utlånsordning for symaskiner og verktøy, samt kurs i sying, og en leveringsordning på miljøstasjonen.

Relevante lenker