Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og redesign

Prosjektnavn: Gjenbruk og redesign
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 207 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Fredrikstad kommune ønsker å legge til rette for gjenbruk av kontormøbler, og skal kartlegge muligheter og barrierer.

Krevende uten dedikerte ressurser

Prosjektet er noe forsinket, da kommunen brukte litt lenger tid på forankringen enn planlagt. Kommunen opplever også at det er krevende å frigjøre nok ressurser for å drive et utviklingsprosjekt.

Viktig og nyttig med erfaringsutveksling

Fredrikstad kommune har opplevd det som svært nyttig å hente erfaringer fra andre kommuner som jobber med tilsvarende prosjekter. 

Relevante lenker