Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og redesign

Prosjektnavn: Gjenbruk og redesign
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 207 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Fredrikstad kommune ønsker å legge til rette for gjenbruk av kontormøbler, og skal kartlegge muligheter og barrierer. 

Relevante lenker