Klimasats-prosjekt

Grøn infrastruktur i Grøn næringspark Kvinnherad

Fylke: Vestland
Søker: KVINNHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kvinnherad kommune har fått gjennomført en studie for grønn, sirkulær infrastruktur i den planlagde industriparken på Husnes i Kvinnherad.

Ambisjon om nullutslippskommune

Kvinnherad kommune har ambisjon om å være en nullutslippskommune innen 2040.

Hydro Husnes er et av de største punktutslippene i Vestland fylke. Et samspill med Hydro er nødvendig om kommunen skal få et bedre klimaregnskap.

Kommunen har engasjert Norconsult for å lage en rapport som kan se på videre utvikling mot en sirkulær og bærekraftig næringsutvikling på Husnes. 

Kommunen kan bidra gjennom å legge til rette for ny teknologi og innovasjon for at industri og annen næring skal redusere sine utslipp.

Grønne næringer

Som en del av prosjektet er det laget et forslag til mulige industrietableringer på Husnes. se egen rapport.

Forslaget er basert på konkrete næringer som har flagget interesse for å etablere seg i den framtidige næringsparken. I tillegg er det introdusert næringer som har synergi med disse næringene basert på avfalls- og råvarestrømmer, inkludert massehåndtering, samt tiltak for bærekraftig mobilitet. 

Relevante lenker