Klimasats-prosjekt

Grønn kystring

Fylke: Viken (N)
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 352 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jan 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune, sammen med kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg, skal utrede et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Målgruppene er kommunale tjenestebåter, fritidsbåter, lokale ferger, passasjerbåter, varetransport og fiskeflåten.