Klimasats-prosjekt

Grønn kystring

Fylke: Viken
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 352 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jan 2023
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune, sammen med kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg, har utredet et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Målgruppene er kommunale tjenestebåter, fritidsbåter, lokale ferger, passasjerbåter, varetransport og fiskeflåten.

Begrenset tilgang på ladeinfrastruktur for elektriske fartøy gjør det utfordrende å omstille seg fra fossile modeller og vil forsinke utviklingen fremover uten snarlig utbygging.

I forprosjektet har det blitt utarbeidet tre scenarioer som viser hvordan fartøyflåten kan utvikle seg mot 2030, med henholdsvis høyt, medium og lavt opptak av elektriske fartøy. For å sikre at infrastrukturutbyggingen ligger i forkant av omstillingen, anbefales det å bygge ut ladeinfrastruktur i en takt tilsvarende det ambisiøse scenarioet. Prosjektet anbefaler derfor totalt 25 nye hurtigladepunkter.