Klimasats-prosjekt

Grønn kystring

Prosjektnavn: Grønn kystring
Fylke: Viken (N)
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 352 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Sjøtransport

Viken fylkeskommune, sammen med kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg, skal utrede et felles ladenettverk for elbåter i regionen. Målgruppene er kommunale tjenestebåter, fritidsbåter, lokale ferger, passasjerbåter, varetransport og fiskeflåten.