Klimasats-prosjekt

Grønn offentlig finans

Prosjektnavn: Grønn offentlig finans
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse

Trondheim kommune skal sammen med Trøndelag fylkeskommune lage en kunnskapspakke om grønn finans for kommuner.

Første bankavtale med bærekraftskrav

Som den første offentlige aktøren i Norge, stilte Trondheim kommune i 2020 tydelige krav på klima, miljø og bærekraft til sin hovedbankforbindelse. 

Kommunen ønsker å dokumentere hvilke krav og muligheter det offentlige har ved endringer i finansbransjen. De vil også se på hvordan dette kan påvirke forvaltning, anskaffelser og investeringer og næringsutvikling.

Fem tips for å bruke grønn offentlig finans som verktøy

Kommuner og fylkeskommuner kan

  1. øke forståelsen av klimarisiko i virksomheten og i lokalsamfunnet
  2. huske at klimarisikohåndtering krever ledelse og styring
  3. holde virksomheten oppdatert på utvikling av kriterier, rammeverk og produkter innen grønn finans
  4. etablere tett samarbeid og sikre kunnskapsdeling i virksomheten
  5. bruke innkjøpsmakten
Relevante lenker