Klimasats-prosjekt

Grønn offentlig finans

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har gjennomført et forprosjekt om grønn offentlig finans sammen med Trøndelag fylkeskommune.

Første bankavtale med bærekraftskrav

Som den første offentlige aktøren i Norge, stilte Trondheim kommune i 2020 tydelige krav på klima, miljø og bærekraft til sin hovedbankforbindelse. 

Kommunen ønsker å dokumentere hvilke krav og muligheter det offentlige har ved endringer i finansbransjen. De vil også se på hvordan dette kan påvirke forvaltning, anskaffelser og investeringer og næringsutvikling.

Fem tips for å bruke grønn offentlig finans som verktøy

Kommuner og fylkeskommuner kan

  1. øke forståelsen av klimarisiko i virksomheten og i lokalsamfunnet
  2. huske at klimarisikohåndtering krever ledelse og styring
  3. holde virksomheten oppdatert på utvikling av kriterier, rammeverk og produkter innen grønn finans
  4. etablere tett samarbeid og sikre kunnskapsdeling i virksomheten
  5. bruke innkjøpsmakten

Kunnskapspakke for kommune-Norge

Kommunen har laget en rapport som oppsummerer hva som skjer innen grønn finans, og betydningen for kommunesektoren. Hele rapporten, og en kortversjon, kan lastes ned under.

Relevante lenker