Klimasats-prosjekt

Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner

Prosjektnavn: Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner
Fylke: Viken (N)
Søker: KRØDSHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner

Krødsherad kommune, sammen med Viken fylkeskommune og kommunene Sigdal, Modum og Flå, ønsker å tilby grønne mobilitetsløsninger i Norefjellregionen.

Relevante lenker