Klimasats-prosjekt

Grønn omstilling

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rana kommune har etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og planlegger å skifte ut 210 fossile biler med elektriske innen 2023.

Relevante lenker