Klimasats-prosjekt

Grønn omstilling

Prosjektnavn: Grønn omstilling
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Rana kommune har etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, og planlegger å skifte ut 210 fossile biler med elektriske innen 2023.

Relevante lenker