Klimasats-prosjekt

Grønn transport og logistikk – nullutslipp

Prosjektnavn: Grønn transport og logistikk – nullutslipp
Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Kongsvinger kommune, sammen med Regionrådet i Kongsvingerregionen, har som mål å etablere Kongsvinger som et godsknutepunkt ved å overføre gods fra vei til bane.

Relevante lenker