Klimasats-prosjekt

Grønn transport og logistikk – nullutslipp

Fylke: Innlandet
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kongsvinger kommune, sammen med Regionrådet i Kongsvingerregionen, har som mål å etablere Kongsvinger som et godsknutepunkt ved å overføre gods fra vei til bane. I dette prosjektet har kommunen jobbet for å få prioritert midler til å bygge jernbaneinfrastruktur og etablere jernbanegodsterminal med nasjonal og internasjonal transport i Kongsvingerregionen.

Kommunen erfarte at det er viktig med samarbeid på tvers av grenser og fylker og å jobbe for helhetlige løsninger. Samferdselsprosjekter tar tid og krever tålmodighet gjennom å fokusere på langsiktige mål.  

Relevante lenker