Klimasats-prosjekt

Grønn transport og logistikk – nullutslipp

Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Feb 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Kongsvinger kommune, sammen med Regionrådet i Kongsvingerregionen, har som mål å etablere Kongsvinger som et godsknutepunkt ved å overføre gods fra vei til bane.