Klimasats-prosjekt

Grønne anleggsplasser – ny by og ny lufthavn

Prosjektnavn: Grønne anleggsplasser – ny by og ny lufthavn
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 2 050 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Bodø kommune skal bygge en ny bydel og en ny flyplass. Kommunen ønsker derfor å ansette en klimarådgiver som skal bidra med å redusere klimagassutslippene fra anleggsarbeidene.

Relevante lenker