Klimasats-prosjekt

Grønne og sirkulære anskaffelser

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Anskaffelser, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune skal flytte kommunehuset, og vil utrede tiltak for å redusere klimagassutslippene fra anskaffelser av møbler. Kommunen skal blant annet se på sirkulære løsninger for kjøp og rehabilitering av brukte møbler. 

Godt i gang med prosjektet

Høsten 2022 har har kommunen anskaffet Loopfront, et digitalt system for kartlegging av møbler. Møbler fra syv steder er kartlagt og lagt inn. Av de 7000 møblene som er kartlagt så langt, skal rundt 3000 gjenbrukes og 300 redesignes. Kommunen har også kjøpt inn over 1200 brukte møbler.

Gode erfaringer med digitalt system

Kommunen trekker frem at de er fornøyd med Loopfront, og at det er essensielt å ha et digitalt system for å holde oversikten.

Kommunen peker også på at godt forarbeid og gode rutiner gjør prosessen og etterarbeidet lettere. Før kartleggingen starter, er det for eksempel viktig å tenke nøye gjennom hvilken informasjon om møblene som trengs, som mål, farger, type understell med mer.

Relevante lenker