Klimasats-prosjekt

Grunnvannsbrønnanleg og ladeanlegg for tjenestebil

Fylke: Trøndelag
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 740 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Melhus kommune har etablert 40 ladepunkter for nye kommunale tjenestebiler.

Under prosjektets planlegging hadde Melhus kommune 3 elbiler. Nå er det økt til 37 elbiler fordelt på eiendomsdrift og hjemmetjenesten. Effekten etter ladeetableringen er 34 nye elbiler som i gjennomsnitt kjører 16.000 km i året. Samlet CO2‐utslipp besparelse per år er 1,9 tonn CO2.

Forventede resultater i løpet av en treårsperiode:

  • Det forventes videre økt omfang av el‐tjenestebiler, som kan utnytte ladestasjonene. 
  • 40 ladeuttak forventes å kunne betjene ca. 45-50 brukere. 
  • Mulig med eventuelt ytterligere besparelse på ca. 5-10 tonn CO2 årlig med nåværende fasiliteter. 
  • Mulig med ytterligere overgang til bruk av elektrifisert ladbart utstyr for anlegg og transport. 

Ikke støtte til grunnvannsbrønnanlegg

Melhus kommune søkte også om å etablere en grunnvannsbrønn som kunne kobles til et lavtemperatur varmedistribusjonsnett som bygges i Melhus sentrum. Denne delen av søknaden ble ikke innvilget.