Klimasats-prosjekt

Hausmania Haller: Del av byøkologisk kulturkvartal

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 2 910 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Des 2024
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, skal rehabilitere og bygge nytt i Hausmannsgate 34–38, og ønsker å gjenbruke materialer. Det prosjekterte bygget vil redusere klimagassutslippene med 66 prosent sammenliknet med et referansebygg.

Kommunen har så langt vurdert om eksisterende konstruksjoner kan gjenbrukes og hvordan fasaden kan utformes med brukte materialer. En prosjektgruppe skal se på rom og funksjoner sammen med Hausmania som bruker.

Relevante lenker