Klimasats-prosjekt

Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma

Prosjektnavn: Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma
Fylke: Viken (N)
Søker: RAKKESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Rakkestad, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, har sammen med Viken fylkeskommune ansatt en prosjektleder for å koordinere arbeidet med å tilrettelegge for økt bruk av biogass i regionen.

Kommunene har så langt gjennomført 32 møter med aktører og initiativer i regionen. Prosjektet har bidratt til kartlegging av biogasspotensiale for ulike substrater hos Borregaard og Frevar samt andre kartlegginger.

Relevante lenker