Klimasats-prosjekt

Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma

Fylke: Viken
Søker: RAKKESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Jul 2023
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rakkestad, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, har sammen med Viken fylkeskommune etablert en arbeidsgruppe og ansatt en prosjektleder for å koordinere arbeidet med å tilrettelegge for økt bruk av biogass i regionen.

Prosjektet har kartlagt tilgang til substrater og ledige spredearealer for biogjødsel for hele Østfold. Disse er beskrevet ved hjelp av GIS-verktøy. 

Prosjektet har gjennomført 57 møter med aktører og initiativer, økt kompetansen om biogass, og knyttet sammen relevante aktører med tanke på fremtidig samarbeid om biogass.

 

Relevante lenker