Klimasats-prosjekt

Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma

Prosjektnavn: Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma
Fylke: Viken (N)
Søker: RAKKESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Rakkestad, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, skal sammen med Viken fylkeskommune ansette en prosjektleder for å koordinere arbeidet med å tilrettelegge for økt bruk av biogass i regionen.

Relevante lenker