Klimasats-prosjekt

Helhetlig miljøkartlegging av Midtbygda sykehjem

Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt sykehjem. Kommunen ønsker at sykehjemmet skal være et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass.

Kommunen har ambisjoner om at prosjektet skal oppnå plusshusstandard, og skal se på muligheten for redusert energibruk og lokal energiproduksjon. De skal også kartlegge muligheten for å gjenbruke mest mulig materialer.

Relevante lenker