Klimasats-prosjekt

Helhetlig miljøkartlegging av Midtbygda sykehjem

Prosjektnavn: Helhetlig miljøkartlegging av Midtbygda sykehjem
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Bergen kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt sykehjem. Kommunen ønsker at sykehjemmet skal være et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass.

Kommunen har ambisjoner om at prosjektet skal oppnå plusshusstandard, og skal se på muligheten for redusert energibruk og lokal energiproduksjon. De skal også kartlegge muligheten for å gjenbruke mest mulig materialer.

Relevante lenker