Klimasats-prosjekt

Holmestrand rådhus: Kartlegging av mulige klimatiltak

Prosjektnavn: Holmestrand rådhus: Kartlegging av mulige klimatiltak
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HOLMESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 262 500
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Holmestrand kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt rådhus. Kommunen skulle se på muligheten for at bygget blir et nullutslippsbygg, eller har plusshusstandard.

Noen av tiltakene som skulle undersøkes var klimavennlige materialer, gjenbruk, redusert arealbruk, energiløsninger, reduserte utslipp i byggeperioden og tilrettelegging for klimavennlig transport. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker