Klimasats-prosjekt

Holmestrand rådhus: Kartlegging av mulige klimatiltak

Fylke: Vestfold
Søker: HOLMESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 262 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Holmestrand kommune skulle utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt rådhus. Kommunen skulle se på muligheten for at bygget blir et nullutslippsbygg, eller har plusshusstandard. 

Noen av tiltakene som skulle undersøkes var klimavennlige materialer, gjenbruk, redusert arealbruk, energiløsninger, reduserte utslipp i byggeperioden og tilrettelegging for klimavennlig transport. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker