Klimasats-prosjekt

Hustadvika kulturskole

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Apr 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hustadvika kommune skal bygge en ny kulturskole og ønsker å redusere klimagassutslippene fra materialer med 40 prosent sammenliknet med et referansebygg. Kommunen ønsker også å redusere utslipp fra byggeplassen.

Relevante lenker