Klimasats-prosjekt

Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 6 224 600
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2025
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Verdens eldste operative fullrigger skal rehabiliteres, og skipet vil få installert en hydridløsning for å generere elektrisitet ombord. Kristiansand kommune ønsker å bruke klima- og miljøvennlige løsninger, og den nye hybridløsningen vil halvere dagens klimagassutslipp.