Klimasats-prosjekt

Idrettsfløy og skulebygg – Voss Ungdomsskule

Prosjektnavn: Idrettsfløy og skulebygg – Voss Ungdomsskule
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Voss herad skal bygge en ny gymsal, og har kartlagt klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på anleggsplassen. Basert på vurderingene i kartleggingene har kommunen utlyst et anbud med mer klimavennlige løsninger enn planlagt.

Prosjektet har ført til en større og tydeligere satsing på klimavennlige løsninger i bygg i kommunen. Kommunen tar også med seg erfaringene fra prosjektet inn i arbeidet med en kommunedelplan om klima.

Fjernvarme og massivtre

Kartleggingen av mulige energikilder viser at fjernvarme kombinert med solceller er den beste energiløsningen for bygget. Hele kartleggingen kan lastes ned under.

Kommunen kartla også klimavennlige materialer, og det nye bygget vil bli oppført med noe massivtre. Det er svært begrenset hvor mye materialer som kan gjenbrukes, men noe skal brukes som fyllmasser.

Relevante lenker