Klimasats-prosjekt

Innkjøp av elektrisk feiemaskin

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har kjøpt en elektrisk feiemaskin. Maskinen ble levert våren 2022 og er i full drift. Dersom den fungerer som forventet, vil den gi et kutt i klimagassutslipp på litt over 21 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Elektrifisering av kommunen

Tidligere har Hamar kommune elektrifisert personbilparken og de mindre varebilene. Nå er kommunen i gang med å se på hvilke andre kjøretøy og maskiner som kan elektrisfiseres.

Innkjøpet av den elektriske feiemaskinen har vært et samarbeid mellom entreprenør, innkjøpsavdelingen og fagavdelingen for klima og miljø i kommunen. Feiemaskinen er også lagt inn i Hamars klimabudsjett.

Krever mer spenning og mer penger

Feiemaskinen krever høyere spenning enn andre kjøretøy, så kommunen har etablert to egnede ladepunkter. Dermed kan feiemaskinen lade ute på oppdrag, og trenger ikke fraktes tilbake til basen.

Elektriske feiebiler er lite utbredt, og merkostnadene er foreløpig høye. Det er også enn så lenge lite kunnskap om driftskostnader, men det vil kommunen få etter hvert som de bruker maskinen.

Relevante lenker