Klimasats-prosjekt

Integrert klimabudsjettering i budsjettprosesser

Prosjektnavn: Integrert klimabudsjettering i budsjettprosesser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse

Sandnes kommune skulle beregne klimagassutslipp fra alle aktiviteter i kommende økonomiplan-periode. Prosjektet startet opp, men ble dessverre avlyst.

Relevante lenker