Klimasats-prosjekt

Integrert klimabudsjettering i budsjettprosesser

Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Jan 0001
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Sandnes kommune skulle beregne klimagassutslipp fra alle aktiviteter i kommende økonomiplan-periode. Prosjektet startet opp, men ble dessverre avlyst.

Relevante lenker