Klimasats-prosjekt

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2021 - Jan 2022
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og består av kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Nettverket har flere mål, blant annet:

  • starte opp klimaplanarbeid
  • videreutvikle regionale klimastrategier
  • klimakommunikasjon
  • kompetanseheving

Klimabudsjett i flere kommuner

I 2021 arrangerte nettverket flere samlinger og en kursserie om klimaregnskap og klimabudsjettering. Flere av kommunene har kommet i gang med, eller har allerede vedtatt kommunale klimabudsjett.

Nettverket har også gitt Lofotsrådets klimarådgiver som kontaktpunkt mellom lokalt og regionalt klimaarbeid i Lofoten.