Klimasats-prosjekt

Juridisk vurdering av klimakrav i planer

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gjøre en juridisk vurdering av klimaperspektivet i plan- og bygningsloven, og av handlingsrommet i dagens lovverk. Kommunen ønsker å tydeliggjøre det juridiske handlingsrommet innenfor areal- og transportplanlegging, og innføre en ny planmetodikk som vil redusere klimagassutslippene.

Erfaringer så langt

Noen av erfaringene så langt er at det kan ta lengre tid å lyse ut stillinger og ansette nye medarbeidere enn planlagt, så det bør settes av god tid til dette. Det er også viktig at det settes av tid til at den ansatte kan sette seg inn i den kommunale strukturen, og spesielt hvordan relevante avdelinger jobber. Dette for at arbeidstaker skal få et innblikk i metoder og rutiner på avdelingene, og for å vite hvordan man skal gi innspill til plan og byggesak. Klimarett er et relativt nytt juridisk område. I oppstartsfasen er det derfor nyttig at den ansatte får et innblikk i de ulike fagområdene innenfor klima som kommunen jobber med.