Klimasats-prosjekt

Juridisk vurdering av klimakrav i planer

Prosjektnavn: Juridisk vurdering av klimakrav i planer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Trondheim kommune skal gjøre en juridisk vurdering av klimaperspektivet i plan- og bygningsloven, og av handlingsrommet i dagens lovverk. Kommunen ønsker å tydeliggjøre det juridiske handlingsrommet innenfor areal- og transportplanlegging, og innføre en ny planmetodikk som vil redusere klimagassutslippene.

Relevante lenker