Klimasats-prosjekt

Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjon

Prosjektnavn: Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjon
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging

Færder og Tønsberg kommuner skal samarbeide om en bærekraftig og klimavennlig utvikling av Kaldnes Vest, et næringsområde på grensen mellom kommunene og direkte tilknyttet Tønsberg sentrum.

Området skal få flere funksjoner, og kommunene vil vektlegge grønn mobilitet og redusert transportbehov.

Relevante lenker