Klimasats-prosjekt

Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjon

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Færder og Tønsberg kommuner skal samarbeide om en bærekraftig og klimavennlig utvikling av Kaldnes Vest, et næringsområde på grensen mellom kommunene og direkte tilknyttet Tønsberg sentrum.

Området skal få flere funksjoner, og kommunene vil vektlegge grønn mobilitet og redusert transportbehov.