Klimasats-prosjekt

Kampanje for fossilfri tungtransport

Prosjektnavn: Kampanje for fossilfri tungtransport
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Transportplanlegging

Klimaetaten i Oslo kommune skal sammen med Viken fylkeskommune gjennomføre en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen skal gjøre bransjen kjent med mulige virkemidler og støtteordninger for fossilfri transport.

Vil bli en foregangsby for utslippsfri tungtransport

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å jobbe systematisk med overgangen til utslippsfri tungtransport. Les mer i lenken under.

Relevante lenker