Klimasats-prosjekt

Kartlegge og modellere trafikk gjennom Ås sentrum

Prosjektnavn: Kartlegge og modellere trafikk gjennom Ås sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Transportplanlegging

Ås kommune er i gang med et prosjekt for å redusere trafikken i, og gjennom, sentrum. For å iverkesette de mest effektive og treffsikre tiltakene, skal kommunen samle inn trafikkdata og simulere effekten av ulike tiltak.

Kommunen har blant annet hatt dialog med fagfolk i andre kommuner og Viken fylkeskommune for å få kunnskap om hva av en trafikkmodell bør inneholde og hvordan konkurransegrunnlaget bør innrettes. De har utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelsen (se vedlegg), gjennomført anskaffelsen og valgt konsulent.

Relevante lenker