Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer i Lillestrøm

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jun 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal kartlegge karbonrike arealer, i første omgang i områdene som er under størst utbyggingspress. Kommunen skal vurdere arealenes egenskaper som karbonlager, og hvilke klimagassutslipp eventuelle bruksendringer vil føre til. 

Relevante lenker