Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer i Lillestrøm

Prosjektnavn: Kartlegging av karbonrike arealer i Lillestrøm
Fylke: Viken (N)
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Arealplanlegging

Lillestrøm kommune skal kartlegge karbonrike arealer, i første omgang i områdene som er under størst utbyggingspress. Kommunen skal vurdere arealenes egenskaper som karbonlager, og hvilke klimagassutslipp eventuelle bruksendringer vil føre til. 

Relevante lenker