Klimasats-prosjekt

Kartlegging for klimakutt på Øra industriområde

Prosjektnavn: Kartlegging for klimakutt på Øra industriområde
Fylke: Viken (N)
Søker: SEKSJON KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt

Fredrikstad kommune skal kartlegge nåværende og fremtidig energi- og effektbehov på Øra industriområde. Kommunen ønsker konkrete anbefalinger for å redusere klimagassutslippene kraftig. 

Relevante lenker