Klimasats-prosjekt

Kartlegging for klimakutt på Øra industriområde

Fylke: Viken (N)
Søker: SEKSJON KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune skal kartlegge nåværende og fremtidig energi- og effektbehov på Øra industriområde. Kommunen ønsker konkrete anbefalinger for å redusere klimagassutslippene kraftig. 

Ved delrapportering høsten 2022 hadde Fredrikstad kommune engasjert en prosjektleder, opprettet styringsgruppe og utarbeidet en detaljert prosjektplan. Prosjektet har kartlagt historisk og planlagt energi- og effektbruk for 17 bedrifter. Det ble tidlig klart at manglende strømnettkapasitet er en utfordring. Arbeid med dette er derfor prioritert i prosjektet. 

Relevante lenker