Klimasats-prosjekt

Kartlegging for klimakutt på Øra industriområde

Fylke: Østfold
Søker: SEKSJON KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2024
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Fredrikstad kommune kartlegger nåværende og fremtidig energi- og effektbehov på Øra industriområde. Kommunen ønsker konkrete anbefalinger for å redusere klimagassutslippene. 

Ved delrapportering høsten 2022 hadde Fredrikstad kommune engasjert en prosjektleder, opprettet styringsgruppe og utarbeidet en detaljert prosjektplan. Prosjektet hadde også kartlagt historisk og planlagt energi- og effektbruk for 17 bedrifter. Det ble tidlig klart at manglende strømnettkapasitet er en utfordring. Arbeid med dette er derfor prioritert i prosjektet. 

I 2023 ble det gjennomført en del nye aktiviteter.

  • Det oppstartede løpet sammen med kjerneaktørene for å få realisert utnyttelse av mer overskuddsvarme er videreført, der barrierer blant annet er gjeldende avtaler, usikker lønnsomhet, med mer. Dette er ikke ferdigstilt.
  • Koordinering og samarbeid med "storesøsterprosjektet" Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose (Kortnavn: Industriell symbiose).
  • En oppsummerende rapport med vekt på rammevilkår og case som kan bidra til å løse utfordringer er nært forestående og utarbeides sammen med Industriell symbiose.
  • Et nytt energiproduksjonkonsept kan bli pilotert på Øra, som en følge av koblinger mellom aktører som har oppstått i Industriell symbiose og Klimasats Øra. Det har vært en del arbeidsmøter med relevante aktører relatert til dette.
  • Det ble tidlig klart at kommunen mangler strømnettkapasitet for kommende store elektrifiseringsprosjekter i Fredrikstad. Grunnet lange ledetider ble det prioritert å jobbe systematisk både fra politiske hold og med næringsforeninger og industrien med å få regionens behov på agendaen i "overliggende nett" og hos nasjonale myndigheter. 
  • Prosjektleder har grunnet kunnskapen opparbeidet i prosjektet blitt invitert inn i en rekke andre lignende initiativ, som å delta i arbeidsgruppen til Kraftløftet Østfold, den regionale versjonen av det nasjonale trepartssamarbeidet Kraftløftet.
  • Det er holdt en rekke presentasjoner om Øras barrierer og behov for ulike aktører.
  • Samarbeid med Solenergiklyngen er etablert, for å arrangere et seminar om solenergi og lagring og for å inspirere til samarbeid om dette på Øra.
Relevante lenker